Privacyverklaring opgesteld d.d. 22 mei 2018

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Liesbeth Baas praktijk voor aurahealing, en/of omdat u deze zelf bij het
invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. Wij kunnen de
volgende persoonsgegevens verwerken: – Uw voor- en achternaam – Uw e-mailadres –
Uw telefoonnummer – Uw IP-adres.
WAAROM ZIJN UW GEGEVENS NODIG?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om via e-mail contact met u op te kunnen nemen als
u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) of telefonisch te
kunnen benaderen. Er wordt geen gebruik gemaakt van telemarketing.
HOE LANG GEGEVENS BEWAART WORDEN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer
dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. De gegevens in
ons boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze
wettelijke verplichting te voldoen.
DELEN MET ANDEREN
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar l.baas@icloud.com wij
zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
BEVEILIGEN
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over
de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via
l.baas@icloud.com

Wij zijn als volgt te bereiken:
Liesbeth Baas, praktijk voor energetische verbinding
Vermeerstraat 10
7731 SM Ommen
l.baas@icloud.com
06-30288304
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel 60416149